‘หมอทศพร’ ยื่น รด. ยกเลิกฝึกเขาชนไก่ เสี่ยงโควิดระบาด

‘หมอทศพร’ ยื่น รด. ยกเลิกฝึกเขาชนไก่ เสี่ยงโควิดระบาด

หมอทศพร ยื่นขอ ยกเลิกเลิกฝึกเขาชนไก่ สำหรับนักศึกษาวิชาทหารปีนี้ หวั่นโควิดระบาดจากการร่วมฝึกของนักศึกษา นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกองทัพบก เพื่อขอให้ยกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ หรือรด. ที่เขาชนไก่

เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการฝึกภาคสนามในกรุงเทพ จะไปฝึกกันที่ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ส่วนในส่วนของภาคอื่น ๆ ก็จะฝึกกันในศูนย์ฝึกของแต่ละแห่ง

นพ.ทศพร กล่าวว่าการฝึกภาคสนามทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด มีปัญหาเรื่องสุขอนามัย อาจทำให้เกิดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และอาจแพร่มายังชุมชนและครอบครัวในวงกว้างต่อไปได้ รวมถึงอาจกระทบต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและเข้าสอบในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ตนได้รวบรวมเสียงร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับความกังวลของการฝึกภาคสนาม ซึ่งอาจกระทบต่อการเรียน และมีผลกระทบต่อการทำงานประกอบอาชีพในอนาคตไดจากการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ จึงร้องขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ และทบทวน ปรับปรุงการฝึกภาคสนามในปีต่อๆ ไป

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าฉีด ไฟเซอร์เด็ก 31 ม.ค. นี้ โดยล็อตแรกจะมาถึงไทย 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดสที่จองไว้ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ว่าตน ได้รับรายงานจาก นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรคว่า หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวัคซีนล็อตแรกจะเข้ามาถึงประเทศไทยวันที่ 26 ม.ค.นี้ จำนวน 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดสที่สั่งจองไว้ในเบื้องต้น

จากนั้นจะสุ่มตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วันก่อนทราบผล จากนั้นจะกระจายไปฉีดเด็ก เริ่มที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) เป็นแห่งแรก เพื่อเดินหน้าฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิด-19

และจากนั้นจะเริ่มกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้พาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัย

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในเด็ก จะเริ่มในวันที่ 31 ม.ค. นี้ เพราะเมื่อวัคซีนมาถึงในวันที่ 26 ม.ค. ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และกระจายวัคซีนไปยัง รพ.ต่างๆ โดยวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กจะมีขนาด 1 ขวด บรรจุ 1.3 มิลลิลิตร และเมื่อผสมกับน้ำเกลือจะมีขนาด 2.6 มิลลิลิตร ทำให้วัคซีน 1 ขวด สามารถฉีดให้กับเด็กได้ถึง 10 คน คนละ 0.2 มิลลิลิตร และบริษัทพัฒนาให้วัคซีนสามารถเก็บรักษาได้นานหลังผสมน้ำเกลือในอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ จากเดิม 4 สัปดาห์

กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวง แพร่ – อุตรดิตถ์ ยาว 32 กม.

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวง เชื่อมต่อจังหวัด แพร่ และ อุตรดิตถ์ โดยมีความยาวถึง 32 กว่ากิโลเมตร คาดเสร็จสิ้นในปี 2566

ทางหลวง, แพร่, อุตรดิตถ์ – (19 ม.ค. 2565) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พร.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 – บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับการคมนาคมระหว่างจังหวัดแพร่ไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย มากยิ่งขึ้นในทุกฤดูกาล รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ไปยังอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในสายทางที่สำคัญ ได้แก่ ภูพญาพ่อ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลเข้าเส้นทางส่งผลให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์อุทยานเดินทางด้วยความยากลำบาก

ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้กับประชาชน สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พร.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 – บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทางรวม 32.457 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน

ปัจจุบัน ทช. ได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 126.100 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 – 2567 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2566 ต่อไป

ทุกครั้งที่เราหาข่าวอ่าน ก็จะเจอแบบนี้เยอะ แต่ไม่มีอันไหนบอก solution เลยว่าสุดท้ายเรื่องจบยังไง นี่มันเป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะ จำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยๆ อยากฝากไว้ให้คิดค่ะ และหวังว่าเรื่องนี้ครั้งนี้อาจจะช่วยเตือนหลายๆ คนได้บ้าง บางคนที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆ แบบเรา TT

Credit : iwamisoh.com jtrk57.net katetriano.net kichoudaikou.com lapidisrael.org levitravardenafilgeneric.net materterapia.net mentaltraining24.net meridiannet.net metropolisspasalon.net