ฟาร์มไก่ ดำเนินการขายหน้าฟาร์ม ลด ราคาไข่ไก่ หลังผู้เลี้ยงรายใหญ่ตัดราคา

ฟาร์มไก่ ดำเนินการขายหน้าฟาร์ม ลด ราคาไข่ไก่ หลังผู้เลี้ยงรายใหญ่ตัดราคา

นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงกรมปศุสัตว์ ในประเด็นที่ผู้เลี้ยงรายใหญ่ตัดราคา ส่งผลให้บรรดา ฟาร์มไก่ รายย่อย ต้องลด ราคาไข่ไก่ พร้อมทั้งดำเนินการขายหน้าฟาร์มฟาร์มไก่ ราคาไข่ไก่ 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ได้ส่งหนังสือถึง นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดผู้เลี้ยงรายใหญ่ปลดไก่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ โดยระบุว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ปลดแม่ไก่ยืนกรง เพื่อป้องกันไม่ให้มีไข่ไก่สะสมในระบบจนทำให้ไข่ไก่ล้นตลาด และกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยนั้น

ในปัจจุบันสถานการณ์ไข่ไก่มีการสะสมในระบบมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก่ปรับลดลง โดยยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่บางรายที่มีไก่ยืนกรง และปริมาณผลผลิตไข่ไก่จำนวนมาก นำไข่ราคาถูกออกมาขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยขายจริงไข่คละใหญ่ขายอยู่ที่ 3.20 บาท/ฟอง หรือต่ำกว่านั้นในบางพื้นที่

ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาในการขายไข่ไก่ เนื่องจากต้นทุนปัจจุบันที่ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าอาหารสัตว์ ที่สูงเป็นเงาตามตัวใกล้เคียงราคาขาย ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีข้อต่อรองทางการค้าใด ๆ ขาดทุนได้ เกษตรกรรายย่อยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ กรมปศุสัตว์ในการเข้มงวดให้มีการปลดไก่ตามเวลา พร้อมพิจารณาออกตรวจสอบฟาร์มรายใหญ่ หากมีฟาร์มความไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ขอให้พิจารณาลงโทษตามมาตรการทางบริหารที่สามารถทำได้ต่อไปด้วย

ล่าสุดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี ได้ประกาศลดราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรลง 20สตางค์/ฟอง คือปรับจาก จาก 3.50บาท/ฟอง เป็น 3.30บาท/ฟอง โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาในการจำหน่ายได้

จากที่มีการรายงานของข่าวที่ว่า ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ สินเชื่อบ้าน วงเงิน 1,000,000 บาท และผ่อนได้เดือนละ 10 บาทนั้น ไม่จริงแต่อย่างใด (20 พ.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธนาคารออมสิน ให้กู้ สินเชื่อบ้าน วงเงิน 1 ล้านบาท ผ่อนคืนเดือนละ 10 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยระบุว่าออมสินใจดี ให้ยืม 1,000,000 ผ่อนแค่เดือนละ 10 บาท ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำ โดยสินเชื่อดังกล่าวคือ สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท ซึ่งสิ้นสุดโครงการไปตั้งแต่สิ้นปี 2563 แล้ว ปัจจุบันไม่มีสินเชื่อดังกล่าวให้บริการตามที่เว็บไซต์ และเพจดังกล่าวอ้างแต่อย่างใด รวมถึงยังไม่มีการประกาศเปิดรอบใหม่ ซึ่งการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ถือว่าไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางธนาคาร เป็นการจงใจนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดตามกฎหมาย ธนาคารจะได้ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115

ราคาปาล์มน้ำมัน ตกต่อเนื่อง เหลือ 4 บาท/กก. สวนทางราคาน้ำมันขวด

ในเวลานี้ ราคาปาล์มน้ำมัน ยังคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเหลืออยู่ที่ 4 บาท/กก. ถือว่าสวนทางกับราคาน้ำมันขวดเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ (23 พ.ค. 2565) ในขณะที่ราคาของน้ำมันปาล์มขวดได้มีการเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ นั้น ก็ได้มีการพบว่า ราคาปาล์มน้ำมัน ยังคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบางพื้นที่ก็ได้มีการลดลงไปเหลืออยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มบางส่วนต่างแสดงความไม่พอใจต่อสถานการณ์ในเวลานี้

ในส่วนของราคาของน้ำมันปาล์มขวดนั้น น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร มีราคาอยู่ที่ 70 บาท/ขวด ทางด้านของน้ำมันปาล์ม 1 ลิตรแบบแบ่งจำหน่าย (ถุง) ก็อยู่ที่ 68 บาท ซึ่งราคาที่กล่าวไปนั้น ถือว่าสูงเกินกว่าที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดที่ไม่เกิน 66 บาท/ขวด

ด้วยราคาที่เพิ่มมากขึ้นของน้ำมันปาล์มนั้น ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มหันไปพึ่งพาน้ำมันทางเลือกกันมากขึ้น เช่น ร้านค้าขายไก่ทอด ได้เริ่มใช้งานน้ำมันจากสัตว์ หรือในที่นี่ก็คือน้ำมันจากหนังไก่ ที่เป็นผลผลิตจากการทอดหนังไก่มาจำหน่าย ซึ่งน้ำมันที่ได้ถือว่าคุณภาพที่ดีกว่าน้ำมันพืช แต่การดำเนินการดังกล่าวนั้นก็ทำให้ต้นทุนในการขายเพิ่มมากขึ้นตาม แต่ทางร้านค้านั้นก็พยายามที่จะไม่ขึ้นราคาตาม แต่จะเน้นไปที่การขายในปริมาณมากแทน

โดยสถานการณ์การลดลงของราคาปาล์มน้ำมันยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเหลืออยู่เพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้น พร้อมทั้งต้นทึนในการเพาะปลูกที่สูงขึ้น ก็อาจจะส่งผลให้บรรดาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มออกมาประท้วงในท้ายที่สุด

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป