‘ธนกร’ เผย ‘ประยุทธ์’ ห่วง ราคาน้ำมันโลก เพิ่มสูง สั่งจับตาใกล้ชิด

‘ธนกร’ เผย ‘ประยุทธ์’ ห่วง ราคาน้ำมันโลก เพิ่มสูง สั่งจับตาใกล้ชิด

โฆษกสำนักนายก เผย ประยุทธ์ ห่วง ราคาน้ำมันโลก เพิ่มสูง สั่งจับตาเรื่องพลังงาน ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยสถานการณ์พลังงาน แนวโน้มราคาน้ำมันโลกมีทิศทางสูงขึ้น เป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 

และสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยล่าสุด (20 ตุลาคม 2564) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ดังนี้

1) กำหนดประเภทน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับกลับมาเป็น 3 ชนิด คือ บี7 บี10 และบี 20 โดยยังคงนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง

2) ให้กองทุนน้ำมันตรึงราคากลุ่มราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร แม้ราคาพลังงานตลาดโลกจะมีแนวโน้มขาขึ้น โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการอัตราเงินกองทุน หากไม่เพียงพอให้สามารถกู้ยืมเงินเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซล

3) ให้มีการติดตามสอดส่องขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้ค่าการตลาดของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันของหลายประเทศในอาเซียนก็ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ราคาน้ำมันเบนซินอ้างอิง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยขายอยู่ที่ 31.15 บาท/ลิตร กัมพูชา 36.68 บาท/ลิตร และสิงคโปร์ 64.34 บาท/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลอ้างอิง ณ วันที่ 18 ตุลาคม เช่นกัน ประเทศไทยขายอยู่ที่ 28.29 บาท/ลิตร กัมพูชา 29.75 บาท/ลิตร และสิงคโปร์ 52.75 บาท/ลิตร

“กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งนอกจากนโยบายในการดูแลราคาพลังงานไม่ว่าเรื่องก๊าซหุงต้ม หรือไฟฟ้าแล้ว รัฐบาลยังได้เดินหน้ามาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณสุขและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วย เพื่อรองรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 ให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ ไปด้วยกัน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

พระราชทานยศ ‘พันตรีหญิง’ แก่ ‘คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์’ ‘คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์’

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทานยศ ‘พันตรีหญิง’ แก่ ‘คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์’ ‘คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์’ 20 ต.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย

หนึ่งในนั้นคือ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ และ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

เทพไท เผย มาโนชญ์ วิชัยกุล นักการเมืองอาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ และ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 9 สมัย เสียชีวิต แล้ว หลังเจอภาวะแทรกซ้อนเล่นงาน นาย เทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ มาโนชญ์ วิชัยกุล นักการเมืองอาวุโส พรรคประชาธิปัตย์ และ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 9 สมัย

โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัย ต่อการจากไปของ ท่านมาโนชญ์ วิชัยกุล อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช 9 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นบิดาของ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช ซึ่งท่านป่วยด้วยโรคหัวใจ และได้รับการผ่าตัด รักษามาได้ระยะหนึ่ง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป